Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej ogłasza krótkoterminową przerwę w dostawie wody w miejscowości Rudy. Przerwa w dostawie jest nieunikniona i konieczna ze względu na planowane prace modernizacyjne, które mają na celu poprawę jakości i niezawodności infrastruktury wodociągowej w miejscowości.

W związku z realizacją tych istotnych prac modernizacyjnych, dostawa wody w Rudach zostanie zawieszona od godziny 14:00 do 20:00 w dniu 16 października 2023 roku. Jednakże należy zaznaczyć, że mieszkańcy Brantolki, Przerycia, Białego Dworu oraz Osiedla Lipowego nie będą dotknięci tymczasowym wyłączeniem dostawy wody. Spółka zapewnia, że wszystkie starania są podejmowane w celu minimalizacji uciążliwości związanych z przerwą w dostawie wody.

Za powstałe z tej przyczyny niedogodności Przeprasza Prezes Zarządu