44. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę z powodu trwającej epidemii ma charakter ograniczony. Strumień raciborski składa się z trzech grup: czerwono-żółta, fioletowa i niebieska. Każda grupa pielgrzymuje tylko jeden dzień, a liczba pielgrzymów jest ograniczona do 30 osób. Pierwszy etap pielgrzymki rozpoczął się w poniedziałek 17 sierpnia - wówczas w trasę wyruszyła grupa czerwono-żółta (miasto, Ostróg, Stara Wieś). Wierni wyszli spod kościoła św. Jana Chrzciciela na Ostrogu i kierują się do Rud. Drugiego dnia wyjdzie grupa fioletowa (dekanat Pietrowice Wlk.) z Rud do Ujazdu, a trzeciego grupa niebieska (par. NSPJ i Matki Bożej) z Ujazdu do Żędowic. Wierni przed wyruszeniem wypełniają kwestionariusz oraz sprawdzana jest ich temperatura ciała.

  Biskup Opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza wiernych do radosnego i modlitewnego przeżycia w różnych wymiarach 44. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej, która w dniach od 16 do 21 sierpnia podąży na Jasną Górę. Wyrażając wdzięczność tym, którzy zgłosili chęć udziału w sztafetowym pielgrzymowaniu, Ksiądz Biskup zaprasza wszystkich diecezjan do podjęcia duchowego wysiłku pielgrzymkowej formacji. Można ją podjąć także w domach z pomocą strony internetowej pielgrzymki, profilu Facebook’owego, aplikacji mobilnej Bonafide oraz codziennych transmisji i audycji m.in. w Radiu Doxa. Niech szczególnym wyrazem duchowej łączności z pielgrzymami na szlaku będzie w tych dniach rodzinne pielgrzymowanie, wspólna modlitwa i spędzony rodzinnie czas w naszych lokalnych sanktuariach i miejscach kultu. W niektórych z nich w kolejne dni pielgrzymki (w niedzielę o 9.00, a od poniedziałku do piątku o 19.00) będą odprawiane przez Księży Biskupów Msze św., do udziału w których serdecznie zapraszamy. Liczniej niż przewidywano wcześniej możemy wziąć udział w Eucharystii na zakończenie Pielgrzymki, w sobotę 21 sierpnia o 11.00 na Jasnej Górze. Przybądźmy zatem jako pielgrzymi sztafetowi, duchowi i diecezjanie, zwłaszcza młodzi, w sobotę na Jasną Górę na wspólne dziękczynienie.