Raciborzanin Michał Woś wejdzie w skład nowego rządu. Obejmie tekę ministra środowiska. Działalność resortu będzie obejmowała lasy państwowe, geologię, łowiectwo, parki narodowe, edukację w zakresie ochrony środowiska. Niepełna 28-letni Michał Woś to jeden z najmłodszych ministrów w historii RP. Pochodzący z Ostroga, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, były raciborski radny, szef gabinetu politycznego ministra Zbigniewa Ziobry, wiceminister sprawiedliwości, radny wojewódzki, członek zarządu województwa śląskiego, a ostatnio minister-członek Rady Ministrów w poprzednim gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego, odpowiedzialny dotąd za pomoc humanitarną.

Nowy rząd RP

M. Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wicepremier Piotr Gliński,
M. Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wicepremier Jarosław Gowin
M. Infrastruktury – Andrzej Adamczyk
M. Rolnictwa – Jan Krzysztof Ardanowski
M. Sportu- póki co bez kandydata na szefa resortu
MON – Mariusz Błaszczak
MSWiA i m. koordynator służb specjalnych – Mariusz Kamiński
MSZ – Jacek Czaputowicz
M. Rozwoju – Jadwiga Emilewicz (z działem budownictwo i turystyka)
M. Gospodarki Morskiej i ŻŚ – Marek Gróbarczyk
M. Finansów – Tadeusz Kościński
M. Środowiska – podzielone na dwa (lasy, kopaliny, zasoby naturalne, łowiectwo) Michał Woś i klimat, programy dotyczące OZE – Michał Kurtyka
M. Energii - rozwiązane
M. Rodziny, Pracy i P. Społecznej - Marlena Maląg
M. Zdrowia - Łukasz Szumowski
M. Cyfryzacji - Marek Zagórski
MEN - Dariusz Piontkowski
M. Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro
KPRM - Michał Dworczyk
M. Nadzoru Właścicielskiego (nadzór nad większością spółek Skarbu Państwa) - wicepremier Jacek Sasin