Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej 2018 - 2023

Okręg
wyborczy
nr
Nr
 listy 
 Numer
 na liście 
Nazwisko i ImionaGłosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali
okręgu wyborczego)
Mandat
10 20 20 RUHE Łukasz Michał 105 45.26%
Nie
10 21 21 WRZOSOK Henryk Adam 127 54.74%
Tak
11 20 20 RUTKOWSKI Rafał Maksymilian 91 43.13%
Nie
11 21 21 WILK Roman Erwin 120 56.87%
Tak
12 20 20 ZIELEŃ Adam Robert 119 44.40%
Nie
12 21 21 LEPIARCZYK Adrian Sebastian 149 55.60%
Tak
13 20 20 KANIA Andrzej Karol 103 40.87%
Nie
13 21 21 WRONA Manfred Franciszek 149 59.13%
Tak
14 20 20 HANUSEK Gerard Jan 109 61.93%
Tak
14 22 22 KUŚ Jan Piotr 67 38.07%
Nie
15 20 20 DRAZIK Ernest 116 58.00%
Tak
15 22 22 MICKIEWICZ Barbara Katarzyna 84 42.00%
Nie