Czcigodni Bracia i Siostry!

Ks. Proboszcz zaproponował mi w ubiegłym roku poprowadzenie i wygłoszenie rekolekcji w Waszej parafii. Na początku chciałbym się wytłumaczyć, czemu taki temat rekolekcji? «Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię». (Mk 1, 15). Te cztery krótkie zdania Jezusa, to Jego autentyczne słowa, którymi rozpoczął swoją publiczną działalność. Czas Wielkiego Postu jest szczególnym czasem słuchania, albo lepiej wsłuchiwania się w głos Jezusa. A szukanie Jezusa oznacza gotowość wyjścia w Jego kierunku, wyjścia czasem poza swój świat, utarte schematy, aby zrezygnować ze swoich dróg i wejść na nowo na tę drogę Jezusowej Ewangelii. To czas, by na nowo Jezusa wpuścić do naszych domów z darem Jego Miłości, by na nowo i w pełni Jego miłość zagościła, zadomowiła się w naszych rodzinach. Czy nie po to jest Wielki Post i rekolekcje?

Dlatego bardzo serdecznie chciałbym Was Wszystkich zaprosić na rekolekcje wielkopostne i życzyć błogosławionych owoców, odnowienia duchowego dla Wszystkich. 

  1. prałat Grzegorz Kadzioch​​​​​​​

 

 

REKOLEKCJE – PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NMP RUDY

Termin: 19.03 – 22.03.2023

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże,

nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. (Mk 1, 15)

18.03.2023 (sobota) 16.30 Okazja do Spowiedzi św. - 17.30 - Msza św.

 

 

19.03.2023 (niedziela) Msze św. z nauką wprowadzającą - „Czas się wypełnił”

«A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni» (Ef, 2,4)

7:00, 9:00, 10:30, 12.00, 16.00 Msze św. z nauką ogólną. Gorzkie Żale - 15:00.

Nauka stanowa dla młodzieży – 17.00 Nikt cię nie potępił? Nikt Panie…

 

 

20.03.2023 (poniedziałek) - „Bliskie jest królestwo Boże” - Uroczystość Św. Józefa

«Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie… Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca». (Jr 29, 11.13)

6.30 Okazja do Spowiedzi św.

7.00 Msza św. z nauką ogólną

12.00 Anioł Pański - Różaniec za rodziny

16.00 Okazja do Spowiedzi św.

17.30 Msza św. z nauką ogólną.

Po wieczornej Mszy św. Nauka stanowa dla mężczyzn - Jak złe rzeczy mogą się zdarzać dobrym ludziom?

 

 

21.03.2023 (wtorek) - „Nawracajcie się” - Dzień pokuty i pojednania

«Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła». (Iz 30, 15)

6.30 Okazja do Spowiedzi św.

7.00 Msza św. z nauką ogólną

8.00- 9.00 Okazja do Spowiedzi św.

15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

16.00 Okazja do Spowiedzi św.

17.30 Msza św. z nauką ogólną. Po wieczornej Mszy św. Nauka stanowa dla kobiet - Kobieta kapłaństwo serca.

 

 

22.03.2023 (środa) - „i wierzcie w Ewangelię”

«Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy». (Hbr 11, 1)

6.30 Okazja do Spowiedzi św.

7.00 Msza św. z nauką ogólną.

17.00 Nowenna do Matki Bożej

17.30 Msza św. na zakończenie rekolekcji​​​​​​​