Dnia 15 października na zaproszenie Zarządu UTW w Rudach gościła p. Anna Szukalska pełniąca w Starostwie Powiatowym w Raciborzu funkcję Rzecznika Praw Konsumenta.

Spotkanie odbyło się na małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rudach.

Tematem były sprawy związane z prawami konsumenta w starciu z sieciami handlowymi, nierzetelnymi operatorami sieci komórkowych itd. Wskazała na bardzo ważny aspekt, a mianowicie podpisywanie umów bez możliwości zapoznania się z nimi, np. umowy zawierane przez telefon.

Słuchacze dowiedzieli się jaka jest różnica między reklamacją a rękojmią, która    z tych opcji jest korzystniejsza dla klienta oraz kiedy ją stosować. Pani Anna odpowiadała na zadane pytania ze strony słuchaczy. W czasie dyskusji zwrócono uwagę na to, iż umowy dawane potencjalnym klientom do podpisu, to kilku, bądź kilkunastostronicowe wydruki, z którymi podczas zawierania transakcji osoba starsza nie jest wstanie się zapoznać. Prowadzi to do konfliktów pomiędzy kupującym a sprzedającym, który ewentualne reklamacje kwituje stwierdzeniem, iż umowa została podpisana przez kupującego. Po spotkaniu obecni otrzymali ulotki tematycznie związane z odbytym spotkaniem.

W razie problemów p. Anna Szukalska przyjmuje petentów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu: Plac Stefana Okrzei 4 tel. 32 459 73 22