26 września 2019, godz. 14:30 w sali ślubów USC odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad wyglądał następująco:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr X/2019.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
  2. zmiany w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach,
  4. rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego Gminy Kuźnia Raciborska,
  5. zmiany uchwały nr V/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, zmienionej uchwałą nr VIII/85/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze uzyteczności publicznej.
7. Wnioski.
9. Zakończenie.

Szczegóły z posiedzenia można zobaczyć bezpośrednio na stronie:
http://kuzniaraciborska.esesja.pl/posiedzenie/07e4ca68-0c5c-4