ReTransmisja XL Sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

W czwartek, 28 października 2021  o godz. 14.30 odbyła się transmisja XL  Sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Retransmisję można zobaczyć również pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=lQBJJew2484

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr XXXIX/2021.
 4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
 7. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 8. zmiany uchwały nr XXIX/232/2021 z 18.01.2021 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM
 9. zmiany uchwały XXX/244/2021 z 25.02.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu (Jankowice)
 11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (KR Słowackiego)
 12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (KR Moniuszki)
 13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (KR Lewandowskiego)
 14. rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum
 15. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska do 2030 roku", w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 16. Wnioski.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 18. Zakończenie obrad.