W czwartek, 28 stycznia 2021 o godz. 15.00 odbyła się transmisja XXIX  Sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Retransmisję można zobaczyć również pod adresem:
https://youtu.be/ihJ77I6hveY

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXVII/2020.
4. Zatwierdzenie protokołu nr XXVIII/2021.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
6.2 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska
6.3 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej.
6.4 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów
6.5 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
6.6 rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodrowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska,
6.7 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji,
6.8 rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
6.9 wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
7. Wnioski.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
9. Zakończenie sesji.

Zobacz uchwały jakie zostały zatwierdzone - zobacz