W czwartek, 25 lutego 2021 o godz. 14.30 odbyła się transmisja XXX  Sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Retransmisję można zobaczyć również pod adresem:
https://youtu.be/tsCBLAzaF3w

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXIX/2021.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
5.2 zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
5.3 nadania skwerowi położonemu w mieście Kuźnia Raciborska nazwy "Skwer św. Jana Pawła II";
5.4 wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska na rzecz Powiatu Raciborskiego;
5.5 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej;
5.6 przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw, Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych, Regulaminu korzystania z boisk oraz Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko- ORLIK 2012" w Gminie Kuźnia Raciborska
5.7 wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków.
5.8 zwolnienia od podatku od nieruchomości
6. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej:
6.1 Komisja Rewizyjna
6.2 Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
6.3 Komisja Budżetu i Finansów
6.4 Komisja Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska;
6.5 Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji.
7. Wnioski.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
15:559. Zakończenie

Zobacz uchwały jakie zostały zatwierdzone - zobacz