Śp. ks. Jerzy Pielka urodził się 15 marca 1942 roku w Rudach, w rodzinie Bronisława i Aurelii (z domu Bochenek). Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, a następnie kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach. W 1969 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. W latach 1962–1964 musiał przerwać studia seminaryjne i odbyć zasadniczą służbę wojskową w Kołobrzegu. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1967 roku w katedrze opolskiej z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii Trójcy Świętej w Bytomiu (1967–69), a następnie w parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach (1969–72), św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim (1972–73) i w parafii św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej (1973–77). W 1977 roku został ustanowiony proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie, gdzie posługiwał do 1984 roku. W latach 1984–1991 pełnił funkcję kapelana Sióstr Franciszkanek Szpitalnych w Gierałtowicach (parafia Wołczyn). W 1991 roku został mianowany rezydentem w parafii św. Floriana w Zawadzie, a w 1992 roku został proboszczem parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach i pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę w 2017 roku. Zmarł 8 października 2022 roku.