Piknik mundurowy - Spotkanie na Polanie
Słoneczna aura zamówiona,
Atrakcje przygotowane,
Dobra zabawa w gronie rodzinnym zapewniona.
Z A P R A S Z A M Y!