W tym roku słuchacze UTW w Rudach rozpoczęli rok nauki w bardzo nietypowy sposób. Rozpoczęcie roku akademickiego odbyło się na statku promowym firmy "Marina Gliwice", w trakcie rejsu po kanale Gliwickim. Przewodniczący przedstawił plan działania UTW na bieżący rok. W trakcie rejsu członkowie zostali poczęstowani kołaczem, ciastkami oraz kawą i herbatą zorganizowaną przez Zarząd UTW. Uczestnicy rejsu w trakcie jego trwania mieli okazję zobaczyć działanie śluzy "Łabędy" oraz żyjące na brzegach Kanału Gliwickiego kormorany. Po zakończonym rejsie grupa udała się autobusem do Radiostacji Gliwickiej, gdzie przewodnik zapoznał słuchaczy z historią i teraźniejszością Radiostacji. Po zakończonym zwiedzaniu radiostacji uczestnicy wycieczki odpoczywali w promieniach słonecznych, które towarzyszyły im przez cały czas. W imprezie wzięły udział osoby nie zrzeszone w UTW Rudy.