Wyjazd inauguracyjny Rok Akademicki UTW w Pałacu w Pławniowicach - zapraszamy!