Dnia 29 listopada 2019 r. dziesięcioosobowa grupa Członków UTW Rudy zakończyła projekt pt.

„Śląska Akademia Seniora @. Program rozwoju kompetencji cyfrowych

seniorów 65+ województwa Śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych

i animacyjnych w środowisku lokalnym”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 a zorganizowany przez Gminę Kuźnia Raciborska.

Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Rudach - dzięki uprzejmości

dyr. Adriana Plury, za co członkowie UTW składają serdeczne podziękowania.

Trenerem grupy był Pan Dariusz Kuśka, który w profesjonalny sposób przekazywał uczestnikom tajniki świata komputerowego.

Zajęcia rozpoczęły się 21.08.2019 r. i trwały do dnia 29.11.2019 r.

w sumie 90 godzin zajęć komputerowych plus 32 godziny zajęć animacyjnych. Zdarzało się również pracować przy latarkach z powodu braku prądu.

Uczestnicy pilnie brali udział w zajęciach i wiele się nauczyli.

Zapraszamy do naszego bloga: wirtualny senior.blogspot.com

Dnia 29.11.19 r.  grupa nr. 264 - przy kawie i torcie uroczyście zakończyła zajęcia.