W czwartek, 7 maja 2020 o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej. Sesja będzie miała charakter zdalny.

Retransmisję można zobaczyć również pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=y0n_OYKlDnI

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1 przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
3.2 wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Radosławem Kasprzykiem
4. Zakończenie obrad.

Porządek obrad (zobacz wnioski i protokoły)