Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych to projekt realizowany z myślą o młodych ludziach oraz o środowisku, w którym żyją. Połączenie tych dwóch elementów daje niesamowite możliwości i pozwala zmieniać świat (a przynajmniej jego część) na lepsze – czyli zdrowsze, czystsze, świeższe. Pozwala także rozwijać młodych ludzi poprzez przekazywanie im dobrych praktyk i zachęcanie do działania na rzecz naszej planety.

Głównym zadaniem programu jest podniesienie poziomu edukacji ekologicznej oraz zwiększenie aktywności w zakresie dbania o środowisko wśród młodych ludzi znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej.

W projekcie uczestniczy 10 osobowa grupa z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, którzy w ramach projektu wzięli udział w cyklu warsztatów z zakresu ochrony środowiska, wszelkich zanieczyszczeń, zielonych miejsc pracy, design thinkingu i team buildingu.

Mariusz, Maksymilian, Michał, Cyprian, Radosław, Mateusz, Dawid, Marcin, Filip i Fabian to niezwykle kreatywna młodzież gdyż w ramach projektowych działań, młodzi mieszkańcy zrealizują akcję ekologiczną, której efektem będzie kompostownik w którym będą składować bio odpady generowane w ich placówce. Podjęte działanie sprawią, że  ośrodek wychowawczy będzie  bardziej zielonym miejscem i przyda się w codziennym jego funkcjonowaniu.

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną projektu Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych – link do strony: https://zieloneslaskie.pl/slaska-akademia-kompetencji-ekologicznych/.

Projekt Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych realizowany jest w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.