Zarząd UTW informuje wszystkich członków, iż dnia 14 grudnia br. odbędzie się spotkanie opłatkowe. 

Program spotkania obejmuje:
1. Msza św. w intencji członków UTW, godzina 17:30
2. Spotkanie opłatkowe w Starym Opactwie, po mszy św.

Będzie kawa, herbata, kołacz i to co najważniejsze łamanie się opłatkiem. W naszym gronie znajdą się zaproszeni goście.