Zarząd UTW w Rudach przypomina wszystkim swoim członkom, iż „Spotkanie opłatkowe” odbędzie się 16.12.2019 r. o godz. 17.30 w Rudzkim Opactwie.

Rozpoczęcie mszą św.o godz.17,30 w intencji wszystkich członków w kaplicy Opactwa, następnie udamy się do Sali Opata na spotkanie.

 Jednocześnie zwracamy się do wszystkich naszych członków korzystających z internetu, o powiadomienie tych którzy z niego nie korzystają, abyśmy na tym ważnym spotkaniu byli wszyscy.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd