Dnia 16.12.2019 r o godz. 17.30 w Rudzkim Opactwie odbyło się zapowiadane „Spotkanie opłatkowe” Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach. Gośćmi byli: ks. dr Jan Rosiek, Pani wiceburmistrz Sylwia Brzezicka - Tesarczyk, Pan Marcin Gałuszka - Biernacki, sołtysi Jankowic i Rud Panowie Norbert Gacka i Wojciech Weglorz. Spotkanie rozpoczęto mszą św. odprawioną w intencji wszystkich Członków UTW i ich rodzin w kaplicy Opactwa przez ks. dyr. Jana Rośka, gospodarza obiektu. Po mszy św. wszyscy udali się na poczęstunek, w trakcie którego łamiąc się opłatkiem, składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Życzenia wszystkim Członkom w imieniu własnym i władz Gminy Kuźnia Raciborska złożyła Pani wiceburmistrz. Następnie Przewodniczący Stowarzyszenia Pan Roman Oberaj składając wszystkim obecnym życzenia, nawiązał do opowiadania Bruno Ferrero pt. „Puste pudełko”. W trakcie spotkania wręczone zostały dyplomy przekazane przez Bibliotekę w Rudach dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do powiększenia księgozbioru w ramach akcji UTW „Książki dla biblioteki”. Spotkanie odbyło się w serdecznej i rodzinnej atmosferze.

Zarząd UTW w Rudach dziękuje ks. dyr. Janowi Rośkowi za życzliwość okazaną nam podczas organizacji naszego spotkania.