Tak jak było zapowiedziane wcześniej, dnia 24.05.2022r., w gościnnych murach Starego Opactwa odbyło się spotkanie Słuchaczy UTW w Rudach z okazji „Dnia matki”. Pierwsza część spotkania odbyła się w auli Jana Pawła II. Krótkie wprowadzenie do tematu przedstawił Przewodniczący UTW Roman Oberaj. Przybyli odsłuchali za zgodą Programu III PR audycji radiowej red. Katarzyny Stoparczyk pod tytułem „Dzieci wiedzą lepiej”. W audycji tej dzieci wypowiadają się w sposób nad wyraz szczery na temat mam. Odsłuchanie tej audycji przyniosło wiele radości. Następnie na temat matek swoje przekazy wideo przekazali Ojciec Beniamin Remiorz pracujący na co dzień na misjach w Paragwaju, ks. Kazimierz Tomasiak dyr. Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach oraz „Śląski przewodnik” Pan Radosław Krawczyk. Ojciec Beniamin Remiorz przekazał tą drogą życzenia dla wszystkich matek (tutaj można zobaczyć i odsłuchać: https://drive.google.com/file/d/1AyQiuqrtfcMHjX3K-OeZusmGiKze_FE6/view?usp=sharing). Następnie wszyscy uczestnicy oglądając wcześniej dostarczone zdjęcia swoich matek, wysłuchali treści napisanych przez siebie wspomnień o swoich mamach. Ta część spotkania była bardzo emocjonalna i w nie jednym oku zakręciła się łza. Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek. W trakcie tego, już nieformalnego spotkania, Członkowie złożyli życzenia urodzinowe przybyłemu ks. Dyr. Janowi Rośkowi, który w tym dniu obchodził swoje urodziny oraz odśpiewali gromkie „Sto lat”. Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach składa serdeczne podziękowania ks. dyr. Janowi za udostępnienie pomieszczeń Opactwa na tę uroczystość oraz ks. Piotrowi Kwaśniokowi dyrektorowi restauracji "Cysterska", za przygotowanie poczęstunku. Podziękowania kierujemy również do Redakcji Programu III P.R. za nieodpłatne udostepnienie audycji radiowej. Dziękujemy Ojcu Beniaminowi, ks. Kazimierzowi oraz Panu Radosławowi za podzielenie się swymi przemyśleniami na temat matek, przesłane na tą okazję. Osobne podziękowania kierujemy do dr. Grzegorza Tomasiaka i Pana Marka Tomasiaka za przygotowanie tak wspaniałej prezentacji i obsługę fotograficzną.