Dnia 18 lutego 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie członków UTW pod hasłem "Spotkanie z historią". Tym razem prelegent Pan Henryk Siedlaczek zaprosił wszystkich przybyłych do Kościoła Parafialnego pw. WNMP w Rudach, aby opowiedzieć o dziejach parafii i samego kościoła. Trwające 2 godziny spotkanie obfitowało w wiele nieznanych dotąd słuchaczom ciekawostek. Prowadzący w swoich opowieściach nawiązał do historii zakonu Cystersów, który zarządzał parafią do roku 1810, wspomniał też o znamienitej roli jaką odgrywali w tej parafii proboszczowie:
ks. Emil Jatzek, ks. Władysław Kopeć, ks. Bonifacy Madla, ks. Rafał Wyleżoł oraz obecny proboszcz ks. Sebastian Śliwiński.
Prowadzący wskazał na wielką rolę kościoła rudzkiego w dziejach i teraźniejszości Śląska. Słuchacze wyrazili chęć kontynuowania takich spotkań.