W dniu dzisiejszym, tj. 14.06.2019 odbyło się w Siedzibie Nadleśnictwa Rudy spotkanie członków UTW z Panem Nadleśniczym Robertem Pabianem, którego przy prezentacjach technicznie wspomagał Pan Roman Suska - Specjalista Służby Leśnej. W trakcie wykładu słuchacze uzyskali wiele informacji na temat gospodarki leśnej. Pan Nadleśniczy wskazał na działania prowadzone przez leśników w obrębie Nadleśnictwa Rudy w celu odnowienia struktury lasów po tragicznym pożarze w sierpniu 1992 roku oraz trąbie powietrznej w roku 2017. Przedstawił zagrożenia dla obszarów leśnych jak susza, pożar, niebezpieczne zjawiska atmosferyczne oraz owady i szkodniki. Opowiadał o działaniach pro-ekologicznych jak np. Rezerwat Przyrody Łężczok, w którym żyje wiele rzadkich, chronionych roślin oraz zamieszkuje wiele odmian dzikiego ptactwa. Po ukończonym wykładzie odpowiadał na pytania zadawane przez słuchaczy. Wszystko to odbyło się w serdecznej atmosferze przy kawie i cieście ufundowanym przez Nadleśnictwo. Na koniec członkowie UTW zostali zaproszeni na kolejne spotkania oraz wyjazdy edukacyjne do lasu.