W dniu dzisiejszym o godzinie 18:00 na małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rudach odbyło się zapowiadane spotkanie z przedstawicielami Policji w ramach akcji "Bezpieczny Senior". Prelegentami byli: kom. Mirosław Szymański pełniący również obowiązki rzecznika prasowego Policji Powiatowej w Raciborzu, asp. sztab. Grzegorz Krupa przedstawiciel drogówki oraz asp. sztab. Sebastian Sienkiewicz pełniący obowiązki dzielnicowego w Rudach. Podczas prelekcji kom. Mirosław Szymański omówił temat kradzieży "na wnuczka", "policjanta", itp. Następny w kolejności asp. sztab. Sebastian Sienkiewicz wyjaśnił rolę dzielnicowego na styku obywatel-policja. Asp. sztab. Grzegorz Krupa omówił zagadnienia związane z pracą patroli drogowych. W sposób szczególny zaapelował do wszystkich obecnych na spotkaniu, a poprzez nich do pozostałych mieszkańców,  o korzystanie z odblasków, które w sposób bezsprzeczny wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Słuchacze zadawali pytania dot. możliwości poruszania się rowerem po chodniku, co w naszych rudzkich warunkach jest wręcz konieczne. Kolejne pytania dotyczyły bezpieczeństwa ruchu w rejonie Kolonii Renerowskiej. Odnosząc się do tego pytania Pan asp. sztab. G. Krupa poinformował zebranych, iż pozytywnie zaopiniował wniosek do Zarządu Wojewódzkiego Dróg o budowę chodnika jako inwestycji niezbędnej do zabezpieczenia  ruchu pieszego w tym rejonie. Padło jeszcze wiele innych pytań, na które zebrani otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Na zakończenie Przewodniczący UTW w Rudach Pan R. Oberaj podziękował przedstawicielom Policji, jak i zebranym słuchaczom za przybycie. Natomiast goście obdarowali wszystkich słuchaczy opaskami odblaskowymi.
Spotkanie zakończono o 19:30.