Zarząd UTW w Rudach zaprasza mieszkańców na spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.

Sprawy, którymi zajmuje się rzecznik praw konsumenta to:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • ewentualne wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • sprawy o wykroczenia na szkodę konsumentów, gdzie rzecznik jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • wytaczanie powództw w sprawie uznania wzorców umów za niedozwolone,
  • udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów,

 

Masz problemy z wyegzekwowaniem złożonej przez siebie reklamacji bądź z umożliwieniem Ci terminowego wycofania się z zawartej umowy handlowej i tym podobne PRZYJDŹ, POSŁUCHAJ, ZADAJ PYTANIE.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15.10.2019 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rudach o godzinie 17.30.

 Serdecznie zapraszamy!