Odpowiedz na kilka pytań i przekonaj się, do kogo jest Ci najbliżej w wyborach parlamentarnych 2023 roku. Latarnik Wyborczy umożliwia łatwe porównanie swoich poglądów z odpowiedziami udzielonymi przez komitety wyborcze. 4 342 920 osób skorzystało z Latarnika Wyborczego 2023.


Jak powstaje Latarnik Wyborczy?

Przygotowujemy stwierdzenia dotyczące najbardziej istotnych i aktualnych tematów życia publicznego.

Przekazujemy stwierdzenia komitetom wyborczym, aby się do nich odniosły.

Tworzymy test porównujący Twoje odpowiedzi z odpowiedziami komitetów.


https://latarnikwyborczy.pl/