Straż Pożarna w Rudach w woj. Śląskim pozdrawia Peru z okazji Dwusetlecia Niepodległości Narodowej.
Z okazji obchodów Dwusetlecia Niepodległości Peru, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudach w województwie śląskim opublikowała pozdrowienia, w których przekazuje życzenia pomyślności i bezpieczeństwa dla wszystkich obywateli Peru, a w szczególności członkom Straży Pożarnej w Peru.

Ta uprzejma inicjatywa Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudach odbyła się przy wsparciu oraz koordynacji ze strony Konsula Honorowego Peru w województwie śląskim, z siedzibą w Katowicach, Pana Wojciecha Giergiela.

Zapraszamy do obejrzenia życzeń na stronie internetowej https://youtu.be/lYAniSvQay8
Warszawa, 25 stycznia 2021

Nota informativa no. 04-2021

Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Rudy, Región de Silesia, saluda al Perú por el Bicentenario de su Independencia Nacional

Con ocasión de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Rudy, Región de Silesia, publicó un mensaje de saludo, transmitiendo sus deseos de bienestar y de seguridad para todos los peruanos y, en especial, a sus colegas integrantes de los Cuerpos de Bomberos en el Perú.

Esta grata iniciativa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Rudy contó con el apoyo y la coordinación del Cónsul Honorario del Perú en la Región de Silesia, con sede en la ciudad de Katowice, Sr. Wojciech Giergiel.

Invitamos a visualizar el mensaje en la página web: https://youtu.be/lYAniSvQay8
Varsovia, 25 de Enero de 2021

Informacja ukazała sią na oficjalnym fanpage Ambasady: zobacz