Św. Mikołaj w swoim napiętym grafiku znalazł również czas na odwiedziny dzieci z Rud. Jako że śniegu tutaj ani centymetra, brodaty przybysz zasiadł ze swoimi pomocnikami w wozie strażackim. W zorganizowaniu niedzielnego objazdu po Rudach wspomogła Mikołaja jednostka OSP w Rudach. Obdarowywał dzieci - oczywiście tylko te grzeczne – których rodzice uprzednio zgłosili się do druhów. Jak powiedział, bardzo ceni sobie współpracę ze strażacką bracią.

ORGANIZATORZY :

- MOKSiR Kuźnia Raciborska

- OSP Rudy

- Rada Sołecka