ŚWIĘTY JAN GWALBERT - PATRON LEŚNIKÓW

Święto Lasu odbywa się w Polsce już od lat 30. XX wieku, a pierwsze datuje się na rok 1933. Jest to piękna tradycja. W dokumencie wydanym z okazji pierwszych obchodów czytamy:  „Bez lasu Polska obejść się nie może, jak nie może obejść się bez lasu kraj żaden ani naród. Las to źródło bogactwa narodowego, to podstawa dobrobytu, to potęga naszego ducha, to nasze zdrowie, to nasza osłona przed wrogiem”.
Oficjalnym Dniem Leśnika, Świętem Lasu został ustanowiony Decyzją Dyrektora Generalnego LP właśnie 12 lipca. A dlaczego? Otóż wtedy wspominamy św. Jana Gwalberta - oficjalnego patrona leśników. Jan Gwalbert urodził się w roku 985 we Florencji.  Pochodził z rodziny arystokrackiej. Wbrew woli rodziców, wstąpił do jednego z najbardziej surowych zakonów żyjących według reguły św. Benedykta. Zakon ten odznaczał się szczególnym poszanowaniem dla otaczającej natury.
Nasz bohater osiadł głęboko w leśnych ostępach gdzie zbudował klasztor i założył zakon. Mnisi żyli tam skromnie zgłębiając wiedzę o lesie. Sadzili drzewa i troszczyli się o leśnych mieszkańców ucząc się jak mądrze korzystać z leśnych bogactw. W 1951 r. ogłoszony został przez papieża Piusa XII. patronem leśników, strażników leśnych i wszystkich ludzi lasu. Św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej do leśników i strażników leśnych podczas mszy św. odprawionej w Dolomitach, w lipcu 1987 roku powiedział m.in.: „Oddając się tej pracy, uczniowie św. Jana Gwalberta poznawali prawa rządzące życiem i wzrostem lasu. W czasach, kiedy nie istniała jeszcze żadna norma dotycząca leśnictwa, zakonnicy z Vallombrosa, pracując cierpliwie i wytrwale, odnajdywali właściwe metody pomnażania leśnych bogactw” („L’Osserv. Romano” 8, 1987).
W leśnych ostępach możecie spotkać coraz więcej kapliczek z wizerunkiem św. Jana Gwalberta.