A tak na poważnie to Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ogłosił nabór na stanowisko informatyka.
Do dnia 12 października 2018 roku do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej jest prowadzony nabór kandydatów na stanowisko informatyka w wymiarze pracy na pół etatu.

Osoba zainteresowana udziałem w naborze musi legitymować się wykształceniem wyższym lub średnim o profilu informatycznym oraz posiadać minimum 3 lata stażu pracy (w przypadku osób z wykształceniem średnim).

Ze szczegółami naboru można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem kuznia-raciborska.finn.pl
Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 32 419 14 17 wewn. 115.