W tym roku ze względu na pandemię i ograniczoną liczbę uczestników liturgii w kościele, Msza św. będzie sprawowana na błoniach Starego Opactwa o godz. 24:00 (w tym samym miejscu gdzie odbyła się koronacja obrazu MB Pokornej w 2000 roku). Zostały zaproszone wszystkie poczty sztandarowe. Kolekta z Pasterki przeznaczona będzie na Fundusz Ochrony Życia. Na Mszę św. duszpasterze proszą zabrać lampiony lub świece.

Wszyscy uczestnicy proszeni są również o zachowanie odpowiednich odległości od pozostałych osób i zakrycie ust i nosa.