Mija czteroletnia kadencja sołtysów oraz rad sołeckich, a także przewodniczących i składów osobowych zarządów jednostek pomocniczych. Nowa kadencja będzie trwała 5 lat. Na stronach urzędu miasta Burmistrz Paweł Macha podaje do publicznej wiadomości terminy zebrań w sołectwach oraz miejskich jednostkach pomocniczych, podczas których odbędą się wybory Sołtysów / Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Rad Sołeckich / Zarządów Osiedli:

  • wtorek, 29.01.2019 godz. 17:00 – Jankowice (świetlica wiejska)
  • środa, 30.01.2019 godz. 17:00 – Kuźnia Raciborska, Osiedle "Stara Kuźnia" (MOKSiR)
  • czwartek, 31.01.2019 godz. 17:00 – Turze (wiejski ośrodek kultury)
  • poniedziałek, 04.02.2019 godz. 17:00 – Ruda Kozielska (świetlica wiejska)
  • wtorek, 05.02.2019 godz. 17:00 – Rudy (szkoła podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach)
  • środa, 06.02.2019 godz. 17:00 – Kuźnia Raciborska, "Osiedle Nr 1" (MOKSiR)
  • czwartek, 07.02.2019 godz. 17:00 – Ruda (świetlica wiejska)
  • piątek, 08.02.2019 godz. 17:00 – Budziska (świetlica wiejska)
  • poniedziałek, 11.02.2019 godz. 17:00 – Siedliska (świetlica wiejska)

Przypominamy, że sołtysów oraz rady sołeckie wybierają mieszkańcy na zwołanym zebraniu mieszkańców danego sołectwa bądź jednostki pomocniczej. Bardzo ważne jest aby na wybory przyszło jak największa ilość mieszkańców. 

Aktualnie w poszczególnych sołectwach funkcję szefa danej jednostki pełnią:

Jankowice - Norbert Gacka
Kuźnia Raciborska - Osiedle / Stara Kuźnia - Bernard Kowol
Turze - Marcelina Waśniowska
Ruda Kozielska - Gizela Górecka
Rudy - Wojciech Węglorz 
Kuźnia Raciborska - Osiedle / Osiedle nr 1 - Krystyna Borutko
Ruda - Jan Stanek
Budziska - Adrian Juraszek
Siedliska - Jan Krybus