W czwartek, 27 czerwca o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej.

Transmisja online odbędzie się pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UC4XaTyUfNv1UtUKBC8CRDEA/live

Porządek obrad (zobacz wnioski i protokoły

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VIII/2019.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Olszówka,
2. zmiany uchwały nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
4. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
5. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
7. Wolne wnioski.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
9. Zakończenie obrad.