8 listopada 2018 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLVII/2018 z dnia 11.10.2018 r.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. zmian w wieloletnim programie finansowym gminy;
6.2. zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
6.3. zmian w Statucie Gminy Kuźnia Raciborska;
6.4. obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych;
6.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego.
7. Interpelacje, zapytania.
8. Wnioski.
9. Informacja Przewodniczącej R.M. dot. spraw bieżących, w tym informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych na dwa miesiące przed końcem kadencji.
10. Zakończenie obrad.

Transmisja XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej rozpocznie się dziś tj. 8.11.2018 roku o godzinie 14:30. Podgląd transmisji pod adresem: www.youtube.com