Dziś, 2 września o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej.

Transmisja online odbędzie się pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UC4XaTyUfNv1UtUKBC8CRDEA/live

Porządek obrad (zobacz wnioski i protokoły)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr IX/2019.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. zwolnienia położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska budynków lub ich części będących własnością przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis,
5.2. zasięgnięcia od śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
5.3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ul. Topolowej – Etap I
5.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
5.5. zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
6. Wnioski.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
8. Zakończenie obrad.