W czwartek, 24 października o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej.

Transmisja online odbędzie się również pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UC4XaTyUfNv1UtUKBC8CRDEA/live

Porządek obrad (zobacz wnioski i protokoły na żywo)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska",
 2. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
 4. zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 5. zmiany uchwały Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
 6. ustalenia sposobu głosowania na ławników na kadencję 2020-2023,
 7. powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na ławników sądowych na kadencję 2020-2023,
 8. wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023,
 9. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego (dot. przebudowy dróg w Turzu i Siedliskach),
 10. wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
 11. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych,
 12. wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Rudy,
 13. wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kuźnia Raciborska.
5. Wnioski.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
7. Zakończenie.
 
Sesja nr XIII w dniu 30 października 2019, godz. 14:30 - zobacz szczegóły m.in. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Rudy - przeczytaj projekt