Dziś, 30 października o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej.

Transmisja online odbędzie się również pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UC4XaTyUfNv1UtUKBC8CRDEA/live

Porządek obrad (zobacz wnioski i protokoły na żywo)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyznaczenia obszaru, wielkości granic aglomeracji Rudy. - zobacz
  2. zmiany uchwały nr V/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, zmienionej uchwałą nr VIII/85/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, zmienionej uchwałą nr XI/103/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - zobacz
  3. w sprawie wyrażenia woli wynajmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska - zobacz
4. Zakończenie obrad