Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej - XXVIII Sesja w dniu 8 stycznia 2021, godz. 14:30 w sali ślubów USC w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej i w miejscach przebywania radnych - sesja hybrydowa

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad - zobacz
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymzobacz
3.2 przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028". - zobacz
4. Zakończenie obrad.

Transmisja z obraz sesji odbędzie się na kanale: www.youtube.com