Grupa 41 osób uczestniczyła dnia 04.11.2023r w wyjeździe do Cieszyna. Tematem wiodącym wyjazdu było zapoznanie się z trudną historią miasta Cieszyn. Cieszyn, to miasto leżące na obu brzegach rzeki Olzy, niegdyś był stolicą Księstwa Cieszyńskiego, którego władcami byli Piastowie. Od 1652 zamiera bezpotomnie ród Piastów i władzę nad Księstwem obejmują Habsburgowie. To wielokulturowo-narodowościowe księstwo rozwijało się i tętniło spokojnym życiem, aż do I Wojny Światowej. Różne akty zbrojne ze strony Czech lub Polski o przynależność tych ziem, doprowadziły przez Międzynarodową Komisję Rozjemczą do podziału spornego terenu. Stało się to w 1920 roku. I tak granicą została rzeka Olza (zdj.1) w efekcie tego podziału powstał Cieszyn Polski i Cieszyn Czeski. Jednak konflikty zbrojne towarzyszyły mieszkańcom aż do końca II Wojny Światowej. Po tej wojnie granica na Olzie została utrzymana. Do 1968 roku polski Cieszyn korzystał z wody transportowanej wodociągiem z czeskiej strony. Trzeba zdać sobie sprawę, że była to w obozie socjalistycznym jedną z najszczelniejszych granic w powojennej Europie. Obecnie każde z tych miast żyje swoim życiem, a łączące je mosty nie są już pilnie strzeżonymi posterunkami granicznymi. To tylko urywki wykładu przewodniczki p. Agnieszki Dziąćko (zdj.2) o  historii tego pięknego miasta.

Co zwiedzono:

Wieżę Piastowską i Rotundę (zdj.2, 3),

Książnicę Cieszyńską z jej cennymi starodrukami (zdj.4 i 5),

Rynek (zdj.6),

Studnię Trzech Braci-legendarne miejsce założenia miasta (zdj. 7, 8).

Po obfitym posiłku ostatnim miejscem do którego udali się zwiedzający (a nie podobna go ominąć) był Browar Książęcy (zdj.9, 10 ). W browarze przewodnicy przechodząc po działach produkcyjnych piwa, opowiadali o historii i teraźniejszości browaru, tradycjach związanych z piwowarstwem. Ciekawostką tego browaru jest to iż, niektóre gatunki piwa rozlewa się do butelek przy dźwiękach określonej muzyki. Na końcu wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani małym kufelkiem cieszyńskiego piwa.

Organizatorem wyjazdu był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rudach. Z pośród 41 uczestników 19 osób nie jest Słuchaczami UTW.