Trwa przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego
 Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska
Wartość dofinansowania z UE: 2 019 573,00 zł.
Wartość projektu: 2 978 035,75 zł.
Operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Cel operacji: przebudowa drogi na odcinku 1559 m o nawierzchni o nośności KR5-415 mb i KR3 – 1144 mb.

   Roboty rozpoczęto w poniedziałek 14 września. – Trwają prace związane z frezowaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej. W najbliższych dniach zostanie wprowadzona organizacja ruchu na czas prowadzenia robót – informują urzędnicy i apelują o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.
    Przypomnijmy, o remoncie ul Sobieskiego i Cysterskiej mówi się już długo. Najpierw realizacja tego zadania stała się „kartą przetargową”. Burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha uzależniał rozpoczęcie tych prac od decyzji w sprawie odejścia Rud od Kuźni Raciborskiej, która wyszła od opozycji burmistrza w radzie miejskiej. Gdyby zapadła decyzja o odłączeniu się sołectwa, remontu by nie było. Sprawa jednak ucichła. Pojawiło się nawet porozumienie, choć mimo zapowiedzi, żadna ze stron nie zdecydowała się na oficjalne pokazanie dokumentu. – To kluczowa inwestycja, ponieważ ona pozwoliła się pogodzić. Bardzo dobrze się dzisiaj współpracuje, nie ma napięcia. Ten reset odbył się przy okazji tej inwestycji – mówił nam kilka tygodni temu burmistrz Macha, kiedy nawiązywaliśmy do tego tematu.
    Należało jednak czekać na rozpoczęcie robót. Umowę z wykonawcą, firmą Hucz z Boronowa podpisano 17 stycznia. To zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach” w formule „zaprojektuj i wybuduj” – od zjazdu z drogi wojewódzkiej do lasu w Brantolce. Koszt to prawie 3 mln złotych. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu środków zewnętrznych z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w kwocie nieco ponad 2 mln złotych. Burmistrz Macha przeciągające się rozpoczęcie robót tłumaczył pozyskaniem szeregu zgód. Wskazywał m.in. na potrzebę pozyskania pozwolenia ze strony konserwatora zabytków, zwracał również uwagę, że drogi leżą w otulinie Cysterskiego Parku Krajobrazowego. Na to wszystko nałożyła się jeszcze pandemia koronawirusa, która dodatkowo spowolniła procedury. – Droga oczywiście powstanie i nie jest zagrożona – zapewniał nas niedawno burmistrz Macha.