Aktualizacja:
Ze względu na zbliżające się wybory samorządowe oraz głosy docierające na skrzynkę redakcyjną, powyższe referendum online zostaje przedłużone do dnia 4 listopada br. z tego faktu, aby wynik nie stał się narzędziem do ewentualnej kampanii wyborczej a raczej spokojnej merytorycznej debaty po wyborach. Równocześnie prosimy o podanie autentycznego adresu e-mail. Każdy e-mail będzie poddany weryfikacji po zakończeniu referendum online.
Redaktorzy Rudy24.pl / Rudy, 28.09.2018 r., godz. 17:30
bezpośredni link: https://goo.gl/forms/Zt05yeRT2nlIuaN23