Ks. Hulwa Bruno (1837-1874). 

Urodził się 8 września 1837 r. w Opolu. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 5 lipca 1862 r. we Wrocławiu z rąk bpa Heinricha Förstera.  Był utrakwistą. Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Zębowice, Wniebowzięcia NMP (1862-1864); Zdziechowice, NSPJ (1864-1867), Rudy, Wniebowzięcia NMP (1867-1874). Przeżył niespełna 37 lat. Zmarł 28 czerwca 1874 r. w Rudach. Jego pogrzeb odbył się 2 lipca 1874 r. na cmentarzu przy kościele św. Marii Magdaleny w Rudach.   

Bibliografia: Schematismus des exemten Bistums Breslau für das Jahr, 1865, 1867, 1869, 1871; Archiwum Parafii Rudy, Księga pogrzebów 1803-1945, s.191.

Ks. Kazimierz Tomasiak