Ks. Maksymilian (Max) Gerlich

(w 75. rocznicę męczeńskiej śmierci)

Urodził się 13 listopada 1870 r. w Rudach. Po studiach teologicznych we Wrocławiu święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Georga Koppa  25 czerwca 1895 r. 31 lipca 1895 r. ustanowiono go wikariuszem w par. pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach. 11 sierpnia 1898 r. został administratorem parafii pw. Świętej Trójcy w Byczynie. 20 stycznia 1898 r. został proboszczem w par. pw. św. Michała Archanioła w Michałkowicach. W latach 1902-1904 był inicjatorem i budowniczym nowego kościoła parafialnego. W 1908 r. ks. Gerlich wybudował Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, samotnych i chorych. Do opieki nad starcami ks. Gerlich sprowadził 4 Siostry Boromeuszki.  W latach 1912-1921 zabiegał o wybudowanie wspólnego kościoła dla Przełajki i Bańgowa. Dzięki jego staraniom wydzielono kurację w Wełnowcu, a tamtejszy tymczasowy kościół osobiście poświęcił 18 kwietnia 1920 r. Opiekował się bractwami i stowarzyszeniami działającymi w parafii, np. tercjarzami franciszkańskimi. Był również prezesem Towarzystwa Robotników pod opieką św. Józefa i św. Alojzego. Na cmentarzu parafialnym we wspólnym grobie w pobliżu kaplicy Rheinbabenów pochowani są rodzice ks. Gerlicha, Valentin i Therese Gerlich. Ks. Maksymilian Gerlich był zdeklarowanym Niemcem i jak wielu proboszczów w okresie poplebiscytowym zamienił swoje beneficjum. Poza tym grupa parafian dążyła do zmiany proboszcza na Polaka. Dlatego 21 września 1921 r. został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie w dekanacie niemodlińskim. Tam wkrótce został dziekanem. Na specjalny wniosek patrona parafii księcia Hohenlohe-Ochringen przedstawiony kard. Adolfowi Bertramowi, 30 sierpnia 1925 r. został proboszczem w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe. 20 listopada 1928 r. został mianowany wicedziekanem ujeździańskim, którą to funkcję pełnił jeszcze w latach II wojny światowej. W parafii rozbudował kościół parafialny, zakupił nowe dzwony, zegar oraz wyposażył w nowe organy kościół parafialny i filialny pw. Nawiedzenia NMP (Studzionka). 25 stycznia 1945 r., gdy wojska sowieckie zajęły Ujazd ks. Gerlich oraz mieszkające na probostwie jego dwie siostry zostali brutalnie pobici, następnie zastrzeleni, a plebania podpalona. 

Ks. Kazimierz Tomasiak

Warto zobaczyć:

http://michalkowice.ihs.pl/
Opis: