Br. Anton Konkol SAC[1] Urodził się 20 września 1903 r. w Rudach, jako syn Antona i Julii Konkol. Tam też uczęszczał przez osiem lat do zbiorczej szkoły. Po jej ukończeniu pomagał w domu przy gospodarce. W wieku 16 lat został na 3 lata zatrudniony jako posłaniec, a później na cztery lata jako palacz w lokomotywie. W tym czasie wzrastało powołanie do życia zakonnego. Ponieważ znał dobrze kilku pallotynów, dlatego też 13 października 1927 r. wstąpił do nowicjatu palotynów w Schöllkrippen/Aschaffenburg. Tam też otrzymał habit i 8 grudnia 1929 r. przyjął pierwsza profesję. Ponieważ ta miejscowość była zapleczem gospodarczym zakonu palotynów, przez to wielu braci i ojców było w nim zaangażowanych. Także brat Anton pracował początkowo w stajni, a później w gospodarstwie. W latach 1935-1942 zajmował się kancelarią. W 1942 r. został wcielony do Wehrmachtu, gdzie był przydzielony do marynarki. Krótko przed zakończeniem wojny dostał się do niewoli. 7 kwietnia 1946 r. został z niej szczęśliwie wypuszczony. Po powrocie do zgromadzenia przebywał w wielu miejscach jak np.: Hersberg, Hofstetten, Friedberg czy Untermerzbach. Na przestrzeni 30 lat pobytu w tych domach, została mu w większości powierzona funkcja furtiana. Cieszył się zdrowiem praktycznie do późnej starości. Dopiero gdy miał około 90 lat życia, potrzebował opieki. Poprosił wtedy o przeniesienie do domu seniorów w Bruchsal. Tam też zmarł 5 marca 1998 r. Pogrzeb odbył się 10 marca, na cmentarzu miejskim w Bruchsal, gdzie spoczął we wspólnym grobowcu pallotynów[2].   

 

[1] SAC – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, Societas Apostolatu Catholici. Stowarzyszenie życia apostolskiego, habitowe. 

[2] F. Kretz, Bruder Anton Konkol S.A.C., Friedberg, den 6. März 1998.