Na naszej stronie otwieramy cykl: Uchronić przed zapomnieniem. Historia i ludzie z rudzkiej ziemi, którą poprowadzi ks. Kazimierz Tomasiak. Co jakiś czas pojawiać się będzie artykuł o tej tematyce. Dziś przedstawiamy br. Józefa Daniela CRL.

br. Józef (Franz) Daniel CRL, urodził się 17 lutego 1905 r. w Rudach. Na chrzcie otrzymał imię Franciszek. Jego rodzicami byli Ignacy i Anna. Został bratem w Zakonie Kanoników Regularnych św. Augustyna Kongregacji Laterańskiej Najświętszego Zbawiciela (CRL) - zobacz. Habit zakonny przywdział 19 marca 1929 r. w Krakowie. Śluby czasowe przyjął 25 marca 1930 r. Śluby wieczyste złożył natomiast cztery lata później 26 marca 1933 r. również w Krakowie, gdzie przebywał tam przez całe swoje życie. Br. Józef sumiennie wypełniał wszelkie zadania które zostały mu powierzone. Żył we wspólnocie braci, realizując swoje powołanie. Naśladował Chrystusa zachowując jego przykazania oraz spełniając posługę duszpasterską. Zmarł w Krakowie 5 stycznia 1965 r. i został pochowany obok swoich braci z zakonu.

ks. Kazimierz Tomasiak