Ks. Ludwig von Fürstenmühl urodził się 30 stycznia 1840 r. w Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 1 lipca 1865 r. Pełnione funkcje: wikariusz: Ujazd, św. Andrzeja Apostoła (1865-1867), Rudy, Wniebowzięcia NMP (1867-1868), Żyglin, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (1868-1870); Siemianowice, Krzyża Świętego (1870-1873); proboszcz: Kochanowice, św. Wawrzyńca (1873-1887), Piotrowice, św. Katarzyny Aleksandryjskiej (1887), Pawonków, św. Katarzyny (1887-1893). W Pawonkowie przeszedł mały zawał serca. Od tego momentu bardzo osłabł, ostatecznie zrezygnował z parafii i przeniósł się do swojej siostry mieszkającej na terenie parafii św. Jana Ewangelisty w Paczkowie. Zmarł tam i został pochowany w listopadzie 1894 r.

Bibliografia: Schematismus des exemten Bistums Breslau für das Jahr 1865, 1867, 1869, 1871, 1876, 1884, 1887, 1891; Kronika Parafii pw. św. Wawrzyńca w Kochanowicach; W. Szyguła, Dzieje miejscowości i parafii Ujazd w XIX i XX wieku, Opole 2014, s. 146.