We wtorek 4 lipca br., minie 80 rocznica święceń kapłańskich śp. ks. prał. Władysława Kopcia, wieloletniego proboszcza w Rudach. Wielkiego czciciela Matki Boskiej Rudzkiej, to on jako pierwszy propagował Ją w tytule Pokorna.

Urodził się 14 listopada 1917 r. w Bronowie koło Bielska. Tam uczęszczał do szkoły powszechnej, później uczył się w Czechowicach-Dziedzicach, a następnie w Gimnazjum w Bielsku, gdzie w 1938 r. zdał maturę. Wybrał Seminarium Duchowne w Krakowie, w studiach przeszkodziła wojna, konieczne było przeniesienie na Zachód. Studia seminaryjne ukończył w Wyższej Szkole Teologicznej w Linzu n. Dunajem, gdzie 4 lipca 1943 r. z rąk bpa linzkiego Josepha Calasantego Fliessera otrzymał święcenia kapłańskie. Jako prezbiter powrócił do diecezji katowickiej. Początkowo pełnił rolę zastępcy proboszcza w różnych parafiach, pierwsza z nich to Miedźna koło Pszczyny, św. Klemensa Papieża i Męczennika, niedaleko jego rodzinnej miejscowości. W latach 1944-1945 został wikarym w par. pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej-Halembie. Po utworzeniu Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego przyjął opolską obediencję kościelną. Został wikarym w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach w latach 1945-1948. Był także koordynatorem prac remontowych w starym budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. W par. pw. św. Barbary w Bytomiu był wikarym od 28 czerwca 1948 r. do 10 lutego 1949 r. 10 lutego 1949 r. został proboszczem w par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Piotrówce k. Strzelec, którą to posługę pełnił do końca sierpnia 1958 r. 28 sierpnia 1958 r. ks. Władysław Kopeć zostaje administratorem w par. pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach, a od 28 listopada 1959 r. jej proboszczem. Od samego początku nowy proboszcz dbał o uświęcenie życia parafialnego. Organizował rekolekcje parafialne, które corocznie odprawiane były w kościele parafialnym. Raz na dziesięć lat odbywały się misje święte, w czasie których misjonarze przez cały tydzień głosili Słowo Boże. Miały miejsce też różnego rodzaju nauki duchowe. Kazania misjonarzy wygłaszane były także w czasie wielkich uroczystości parafialnych. Okazją ku temu były odpusty: 15 sierpnia w kościele parafialnym, 22 lipca w kościele św. Marii Magdaleny na cmentarzu. Wielkim przeżyciem był Rok Jubileuszowy 1974, gdzie bp opolski Franciszek Jop ustanowił kościół w Rudach sanktuarium Roku Świętego, przez co wierni mogli uzyskać tzw. odpust Roku Jubileuszowego. W czasie swojej posługi duszpasterskiej w Rudach kontynuował odbudowę kościoła, który spłonął w 1945 r. Prace rekonstrukcyjne, prowadzone przy wielkim zaangażowaniu parafian, zmierzały do przywrócenia rudzkiej świątyni pierwotnego wyglądu. Przeprowadził wiele remontów w kościele parafialnym, a także w kościele pw. św. Marii Magdaleny na cmentarzu. W 1977 r. otrzymał pozwolenie od władz państwowych na remont dachu w kościele. W 1980 sfinalizowano prace przy pokryciu dachu kościoła blachą miedzianą. Był również czcicielem Matki Boskiej Rudzkiej, to on jako pierwszy propagował Ją w tytule Pokorna. W lipcu 1989 r. rozpoczął renowację kaplicy Matki Bożej. Prace prowadzone były przez specjalistów z dziedziny sztuki sakralnej z Torunia, państwa Szczerbińskich. W pierwszym roku wysuszono malowidła na sklepieniu sufitu. W 1990 r. ołtarz z kaplicy Matki Bożej wraz z obrazem przewieziony został do Krakowa. Wtedy też komisyjnie stwierdzono, iż oraz Matki Bożej Rudzkiej był trzykrotnie przemalowywany. Ostatni raz konserwacji dokonał w 1935 r. Hugo Hess we Wrocławiu. Stwierdzono również na podstawie malowidła, iż obraz pochodzi z XIV lub XV w. Badania konserwatorskie wykazały także, że obraz w czasach cysterskich był koronowany i zaopatrzony w berło królewskie. 8 września 1991 r. miała miejsce uroczysta intronizacja wizerunku Matki Bożej Rudzkiej (Pokornej). Uroczystość ta była ukoronowaniem prac kapłańskich dokonanych przez ks. Władysława Kopcia w Rudach. Obecni byli ojcowie cystersi, a wśród nich sam Opat cystersów z Jędrzejowa o. Paweł Lubański OCist. Mszy św. przewodniczył bp Gerard Kusz. 15 sierpnia 1992 r. miała miejsce uroczystość otwarcia wyremontowanej kaplicy z udziałem biskupa ordynariusza diecezji gliwickiej Jana Wieczorka. Dzięki jego staraniom został wybudowany kościół w Bargłówce. Kamień węgielny pod jego budowę poświęcił św. Jan Paweł II na Górze św. Anny podczas II pielgrzymki do Polski w czerwcu 1983 r. Kościół i ołtarz konsekrował 16 listopada 1986 r. biskup opolski Alfons Nossol. Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej została erygowana 30 sierpnia 1987 r. i wyodrębniona z parafii w Rudach. Ukoronowaniem jego pracy w Rudach była renowacja kaplicy Matki Bożej Rudzkiej w latach 1989-1992. Biskup opolski Franciszek Jop 12 lipca 1975 r. mianował ks. Władysława Kopcia dziekanem honorowym. Tytuł ten otrzymał w dowód uznania i wielu zasług dla parafii i Kościoła. W 1986 r. ks. biskup ordynariusz diecezji opolskiej Alfons Nossol mianował go radcą duchowym. 6 lat później, dzięki staraniom biskupa ordynariusza Jana Wieczorka, pierwszego biskupa gliwickiego i wychowanka ks. Władysława Kopcia z gliwickiego gimnazjum, Ojciec Święty Jan Paweł II nadał mu tytuł prałata. Miało to miejsce 28 października 1992 r. Po 35 latach posługi duszpasterskiej w Rudach, złożył rezygnację na ręce biskupa ordynariusza Jana Wieczorka. Decyzja ta była spowodowana pogarszającym się stanem zdrowia oraz rozległym zawałem serca. Po przyjęciu rezygnacji przez biskupa, ks. prał. Władysław Kopeć w sierpniu 1993 r. przeszedł na zasłużona emeryturę i został na plebanii w Rudach jako ks. emeryt przez 13 lat, aż do śmierci 10 maja 2006 r. Został pochowany przy kościele pw. NSPJ w rodzinnym Bronowie - w diecezji bielsko- żywieckiej.
 
Bibliografia: Rocznik Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego 1947, Opole 1947; Rocznik Ordynariatu Śląska Opolskiego 1953, Opole 1953; Rocznik Ordynariatu Śląska Opolskiego 1955, Opole 1955; Rocznik Kościelny Śląska Opolskiego 1959, Opole 1959; Rocznik Kościelny Śląska Opolskiego 1963, Opole 1963; Rocznik Kościelny Śląska Opolskiego 1968, Opole 1968; Rocznik diecezji opolskiej 1974, Opole 1974; Rocznik diecezji opolskiej 1981, Opole 1981; Rocznik diecezji opolskiej 1986, Opole 1986; Rocznik diecezji opolskiej 1988, Opole 1988; Rocznik diecezji opolskiej 1990, Opole 1990; Rocznik diecezji gliwickiej 1992/1993, Gliwice 1992; Rocznik diecezji gliwickiej 1993/1994, Gliwice 1993; Rocznik diecezji gliwickiej 1998, Gliwice 1998; Rocznik diecezji gliwickiej 2002, Gliwice 2002; Rocznik diecezji gliwickiej 2003, Gliwice 2003; A. Brzezina, E. Marszałek, A. Ratka i A. Steuer,  Halemba Historia i Teraźniejszość Parafii Matki Boskiej Różańcowej, Halemba 1997, s. 188; H.Kowol, 50 lat kościoła i parafii św. Barbary w Bytomiu, Bytom 1981, s.26; P. Smykała, Piotrówka Petersgrätz ….., Opole 2012, s. 228-229.            
                                                                                                                                                                                                                  ks. Kazimierz Tomasiak