W dniu dzisiejszym Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rudach zakończył akcję "Komórka na Misje" zorganizowaną przez Księży Werbistów. To już trzecia akcja, w której rudzkie UTW brało udział z wielkim sukcesem. Zebrano aż 61 telefonów, kilkanaście ładowarek oraz kilka etui na telefon. Po spakowaniu jeszcze dziś zostały dostarczone do Księży Werbistów w Rybniku. Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku pragnie podziękować wszystkim osobom biorącym udział w akcji, zarówno zrzeszonym w Uniwersytecie, jak i nie będącym naszymi Słuchaczami.
Pragniemy również podziękować Paniom Katarzynie Macheckiej i Sabinie Marschollek pracującym w naszej Bibliotece oraz Pani Irenie Procek z Zakładu Fryzjerskiego, które podczas naszej nieobecności odbierały przyniesione telefony.

Kolejny raz okazało się, że potrafimy zjednoczyć się w dobrej sprawie.

Zarząd UTW w Rudach