Postępowanie przetargowe w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach zostało unieważnione przez Burmistrza naszej Gminy. Władze gminy wydały w tej sprawie zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Do gminy zgłosiło się trzech oferentów. Niestety wszystkie przewyższają kwotę, którą gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. kwoty 3 173 932,68 zł brutto. Więcej do przeczytania w linku strony urzędy gminy - przeczytaj