Pierwsza połowa tego roku obfituje w wyróżnienia i nagrody dla naszych mieszkańców. Pierwsze wyróżnienie otrzymał członek UTW w konkursie fotograficznym, nasze Panie z Koła Gospodyń wygrały w konkursie „Śląskie smaki”. W dniu 19.06.2019 r. Grzegorz Tomasiak otrzymał z rąk J.M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego wyróżnienie. Kapituła XI edycji konkursu „Wyróżnienia J.M. rektora UŚ” ze zgłoszonych 76 kandydatów wyłoniła grupę 33 laureatów w trzech kategoriach. Pierwsza Dzieci UŚ (4), druga UTW (1) przy UŚ, trzecia w ilości 28 osób to Studenci (17) i Doktoranci (11). To właśnie w tej grupie w dziale osiągnięcia artystyczne (5 wyróżnień) doktorant Grzegorz Tomasiak otrzymał z rak Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka wyróżnienie. Całość uroczystości odbyła się w auli im. Kazimierza Lepszego Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wszystkim wyróżnionym, ich rodzinom i zaproszonym gościom udzieliła się podniosła atmosfera uroczystości potęgowana dostojnym wystrojem auli. Ponadto podziw budziły u zgromadzonych olbrzymie osiągnięcia nagrodzonych osób w różnych dziedzinach nauki i życia. Oprawę muzyczną stanowiły występy studentów Akademii Muzycznej w Katowicach. Gratulujemy Grzegorzowi Tomasiakowi otrzymanego wyróżnienia. Gratulacje należą się również rodzicom wyróżnionego co niniejszym czynimy.